Naša materská škola je zapojená do 4 projektov,

o ktorých sa môžete dočítať

bližšie informácie na našej stránke.