Vážení rodičia a milí hostia!   

Vítame Vás v našej škôlke, ktorá je situovaná v peknom prostredí v centrálnej časti obce Klasov. Primárnou funkciu našej materskej školy je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom pedagogickom pôsobení, ako aj integráciu do detskej spoločnosti.

Škôlka poskytuje deťom bohaté stimulačné prostredie na všestranný rozvoj dieťaťa. Materská škola v Klasove je dvoj triedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Zriaďovateľom je Obec Klasov.